size bir klip hazırladık : )     we have prepared you a clip : )   wir haben euch einen clip vorbereitet  !!!  kami telah menyiapkan Anda sebuah klip  : )
GestapoEfsane tarafından saldırıya ugramıştır !!!  
img src="" alt="" title="" border=0 width=528 height=297>